tulpen aalsmeer

'Uithoorn en Aalsmeer: het betaalbare alternatief'

Chris van Zantwijk, EKZ Makelaars

‘Uithoorn en Aalsmeer: Het betaalbare alternatief van de hoofdstad’

Woningzoekenden die Amsterdam te duur vinden, zoeken rondom de hoofdstad naar alternatieven, met als gevolg dat ook aan de zuidzijde van de stad, in het aangrenzende Amstelveen, de prijzen sterk gestegen zijn.

Inmiddels heeft deze golfbeweging zich voortgezet richting Amstelland, waar Uithoorn en  Aalsmeer aantrekkelijke woonplaatsen zijn. Vanwege de centrale ligging op de grens van het stedelijk gebied en het Groene Hart, zijn Uithoorn en Aalsmeer interessant voor forenzen die werken in de grote steden, of zelfs in het buitenland, vanwege de korte afstand tot Schiphol.

De trend van de afgelopen jaren kan kort worden samengevat: door de economische groei en de aantrekkelijkheid van Uithoorn en Aalsmeer is de vraag sterk gestegen en het betaalbare aanbod sterk gedaald.
Bij het afsluiten van het derde kwartaal van 2017 is er echter een trendbreuk zichtbaar. Het aanbod stabiliseert en de vraag neemt af. Het lijkt of de zoekende consument, die vaak teleurgesteld is, nu eerst wacht op andere tijden.

Vanaf 2018 wordt er in de regio Amstelland een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd, waar veel vraag wordt verwacht. Dit is een (gedeeltelijke) oplossing voor het onvoldoende aanbod en helpt de doorstroming weer op gang. Maar voor hoe lang?
De bouwmogelijkheden rondom Uithoorn en Aalsmeer zijn niet oneindig. Wanneer de doorstroming echter weer op gang gezet wordt, bijvoorbeeld door nieuwbouw,  is dat ook een kans voor het bestaande aanbod.

De mediane koopsom in 2017 van eengezinswoningen in Uithoorn is €  296.178,- (€  2.429,- per m²), in Aalsmeer is dit €  339.660,- (€  2.554,- per m²).
Zoals al eerder vermeld: ’’Uithoorn en Aalsmeer: Het betaalbare alternatief aan de zuidzijde van de hoofdstad.’’

 

metropoolregio amsterdam klein

UITHOORN EN AALSMEER
Uithoorn en Aalsmeer zijn plaatsen en gemeenten in Noord-Holland. De gemeenten tellen respectievelijk 29.247 en 31.393 inwoners (2017) en hebben een gezamenlijk oppervlakte van bijna 54 km² (resp. 19,49 km² 34,40 km²).