Zaanstreek

‘Zaanstreek aantrekkelijk voor Amsterdammer’

‘Zaanstreek aantrekkelijk voor Amsterdammer’
De druk op de Zaanse woningmarkt neemt steeds grotere vormen aan. De transactieprijzen liggen in alle segmenten inmiddels ruim boven het prijsniveau van voor de crisis en het aanbod van woningen is nog nooit zo klein geweest. Dit is mede ook terug te zien in de tijd dat woningen te koop staan. Twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen staan iets langer dan een maand te koop maar verder is de looptijd voor de andere segmenten korter dan een maand. Ook is uit het verschil tussen de gemiddelde vraag- en transactieprijs op te maken dat veel woningen ruim boven de vraagprijs worden verkocht. Wel zien we inmiddels dat het aantal transacties niet meer groeit. Sterker, er wordt minder verkocht. Dit is geheel te wijten aan het gebrek aan aanbod. Naast de terugval in het aantal verkochte woningen valt op dat prijsstijging in 2017 vergelijkbaar is aan die van 2016. Hieruit valt op te maken dat de prijsstijgingen aan het afnemen zijn.

De druk op de woningmarkt wordt veroorzaakt door de overloop uit Amsterdam, het achterblijven van nieuwbouwaanbod en natuurlijk de lage rentestand. De vraag uit Amsterdam naar een woning in de Zaanstreek is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Amsterdammers vinden de Zaanstreek een aantrekkelijke woonlocatie vanwege de betaalbaarheid in combinatie met de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam. Overigens valt wel op de belangstelling met name gericht is op Zaandam en de voorkeur een eengezinswoning is. In Zaandam wordt inmiddels ruim 30% van de eengezinswoningen aan Amsterdammers verkocht.

In Zaanstad zijn er veel nieuwbouwprojecten in ontwikkeling. Denk daarbij aan de grote locaties Hembrugterrein, Inverdan en Kreekrijk. Er staat dus veel op stapel. Echter, de doorlooptijd van deze ontwikkelingen is lang. Ook voor 2018 zal het aanbod vrij laag zijn. Pas na 2018 zullen er grotere aantallen op de markt komen.

Voorlopig blijft het aanbod dus laag en zal de druk op de Zaanse woningmarkt onverminderd groot blijven.

MVA-makelaar Robert de Joode, KRK Makelaars.
metropoolregio amsterdam klein

ZAANSTREEK
De Zaanstreek is een streek in Nederland, waar officieel de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan onder vallen. De Zaanstreek beslaat in totaal circa 145 km2 en heeft nabij de 26.000 inwoners.