huis van de toekomst

Het huis van de toekomst

In het huis van de toekomst is geen plaats voor aardgas. Koken op gas en de cv-ketel worden verleden tijd. Waar moeten wij rekening mee houden als consument? Hoe ziet het huis van de toekomst eruit? Daniëlle Oud, MVA-lid en Certified Expat Broker van Keij & Stefels vertelt je er meer over.

mva makelaar

‘Vanaf 2021 zou bij vervanging van de CV-ketel eigenlijk een duurzaam alternatief geplaatst moeten worden, zoals een elektrische waterpomp of een hybride ketel die voor een deel op gas werkt. Dat is de geuite wens van de brancheorganisatie Uneto-VNI, milieuorganisaties, fabrikanten van CV-ketels en een deel van de energiesector.’

‘Het kabinet wil dat nieuwe woningen niet meer op aardgas aangesloten worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het voornemen voor 2050 is dan ook dat huishoudens helemaal geen gas meer gebruiken en dat de Nederlandse woningvoorraad energieneutraal moet zijn. De technieken voor het huis van de toekomst zijn volop aanwezig en in ontwikkeling. Voorlichtingsorganisaties Milieu Centraal en kennisinstituut TNO zien een aantal mogelijkheden. Niet alleen de huidige technieken voor ventilatie en het opwekken van zonne-energie en -warmte worden beter. Over een paar jaar zien we ook nieuwe energieopslagtechnieken op de markt. De keuzes die je maakt of worden gemaakt, hangen af van de wijk en het huis. Een woning uit de jaren zeventig dient anders te worden aangepakt dan een woning uit het begin van de eeuw.’

Warmtenet
‘Bewoners kunnen in de toekomst bijvoorbeeld worden aangesloten op een warmtenet, zoals de stadsverwarming in Amsterdam. Woningen krijgen dan warm water dat heter is dan 70 graden uit een centrale, die op biomassa werkt of restwarmte van industrie. Maar het kan ook een kleinschaliger warmtenet op buurtniveau zijn dat op lagere temperaturen werkt. Zulke initiatieven worden bijvoorbeeld genomen door buurtbewoners, woningbouwverenigingen of energie coöperaties. Hierbij staat een grote warmtepomp in een wijk en zorgt deze voor warm water. Milieu Centraal schat dat zo’n 30 tot 40 procent van de huishoudens in de toekomst op warmtenet is aangesloten, nog een 30 tot 40 procent zal een eigen warmtepomp hebben, deze zorgt voor verwarming en warm water. Een warmtepomp haalt warmte uit te lucht of bodem en maakt daar een bruikbare temperatuur van.’

Belang van isolatie
‘Isolatie is belangrijk, omdat we spaarzamer met energie om moeten gaan’, zegt Danielle. Zeker als wij naar duurzame opwekking willen. Doordat wij van het gas afgaan neemt de vraag naar elektriciteit toe. Een huis met matige basisisolatie is wel geschikt voor een hoge temperatuur warmtenet of een hybride warmtepomp.’

Inductie
‘Uiteindelijk zal ook het gasstel verdwijnen en zal men over moeten gaan op elektrisch koken.’

Kosten
‘De kosten voor het aardgasvrij maken van een huis hangen erg af van wat een woning al wel niet heeft. Indien het huis goed geïsoleerd is dan zullen de kosten tussen de € 10.000,- tot € 15.000,-liggen. Maar als er veel moet gebeuren kan dat zomaar het dubbele worden’ vertelt Danielle.

Tips
‘Mensen moeten zich gaan voorbereiden op een investering in de woning, daartegenover staat een besparing van energiekosten, zeker als je gaat investeren in betere isolatie. De overheid denkt na over nieuwe financieringsvormen. Zo is er nu al een energie bespaarlening en bestaat er subsidie voor warmtepompen. Dit is zo’n € 2.500,- op een pomp die zo’n € 11.000,- kost.’

‘In het algemeen geldt dat bij het gasvrij maken van een  huis een terugverdientijd van twintig tot dertig jaar geldt, dan heb je het wel over optimale isolatie, driedubbel glas en een warmtepomp. Zo’n lange periode klinkt onvoordelig maar soms wegen hogere lasten van de hypotheek op tegen de lagere maandlasten door de besparing aan energie.’

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Daniëlle Oud aangesloten makelaar bij Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). Opzoek naar een MVA-makelaar?
https://bit.ly/2DH7gfU